Plocha pracovní podlahy Přípustné zatížení (třída zatížení) Max. pracovní výška
Věž Zifa 0.75 x 1.80m 2 kN / m2 (3) 7.30m
Věž Uni Light 0.75 x 1.80m 2 kN / m2 (3) 9.30m
Věž Uni Standard 0.75 x 2.85m 2 kN / m2 (3) 13.60m
Věž Uni Breit 1.50 x 2.85m 2 kN / m2 (3) 13.60m
Věž Uni Compact 1.50 x 1.80m 2 kN / m2 (3) 10.60m
Věž Uni Stair 1.50 x 1.80m 2 kN / m2 (3) 14.50m
Věž Staro 1.95 x 1.95m 1.5 kN / m2 (2) 3.90m
Věž Super Klax 2.80 x 2.80m 1.5 kN / m2 (2) 13.95m